آخرین نقش
بستن

آخرین نقشThe Last Plan

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آخرین نقش
پیش نمایش

محصولایران
آرشام سرکیسیان نقاش ایرانی و مسیحی که خارج از کشور زندگی میکند و بیست سال پیش بعد از مرگ مادرش، با فروش همه چیز از جمله تابلوهای مادرش، مجموعه ای از شمایل قدیسین مسیحی، م...