آخرین نقش
بستن

آخرین نقش

The Last Plan

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آخرین نقش
پیش نمایش

محصولایران
آرشام سرکیسیان نقاش ایرانی و مسیحی که خارج از کشور زندگی میکند و بیست سال پیش بعد از مرگ مادرش، با فروش همه چیز از جمله تابلوهای مادرش، مجموعه ای از شمایل قدیسین مسیحی، مهاجرت کرده بود برای جمع آوری این تابلوها به ایران بازمی گردد که خبر شهادت دوستش استیو را میشنود.

عوامل سازنده فیلم آخرین نقش