آخرین نقش
بستن
پوستر فیلم  آخرین نقش

آخرین نقش

The Last Plan

فیلمایرانی
.1ساعت و19دقیقه
آرشام سرکیسیان نقاش ایرانی و مسیحی که خارج از کشور زندگی میکند و بیست سال پیش بعد از مرگ مادرش، با فروش همه چیز از جمله تابلوهای مادرش، مجموعه ای از ش...

تصاویر و جزییات فیلم آخرین نقش

 فیلم آخرین نقش
 فیلم آخرین نقش
 فیلم آخرین نقش
 فیلم آخرین نقش

عوامل سازنده فیلم آخرین نقش

درباره فیلم آخرین نقش

آرشام سرکیسیان نقاش ایرانی و مسیحی که خارج از کشور زندگی میکند و بیست سال پیش بعد از مرگ مادرش، با فروش همه چیز از جمله تابلوهای مادرش، مجموعه ای از شمایل قدیسین مسیحی، مهاجرت کرده بود برای جمع آوری این تابلوها به ایران بازمی گردد که خبر شهادت دوستش استیو را میشنود.