پوستر فیلم  اسکرت و جدایی قاره ها

اسکرت و جدایی قاره ها

Scrats Continental Crack-up

انیمیشنآمریکایی
.2دقیقه
در انیمیشن کوتاه «اسکرت و جدایی قاره ها»، «اسکرت» عاشق میوه بلوط است و برای رسیدن به بلوط، خودش را به هر آب و آتشی می ‌زند. اما این بار «اسکرت» با دنب...

تصاویر و جزییات انیمیشن اسکرت و جدایی قاره ها

 انیمیشن اسکرت و جدایی قاره ها
 انیمیشن اسکرت و جدایی قاره ها
 انیمیشن اسکرت و جدایی قاره ها
 انیمیشن اسکرت و جدایی قاره ها
 انیمیشن اسکرت و جدایی قاره ها

عوامل سازنده انیمیشن اسکرت و جدایی قاره ها

Steve MartinoMike Thurmeier
Lori Forte
Mike ReissMichael Berg
Michael A. Levine
James Palumbo

درباره انیمیشن اسکرت و جدایی قاره ها

در انیمیشن کوتاه «اسکرت و جدایی قاره ها»، «اسکرت» عاشق میوه بلوط است و برای رسیدن به بلوط، خودش را به هر آب و آتشی می ‌زند. اما این بار «اسکرت» با دنبال کردن بلوطش باعث اتفاقات بسیار بزرگی روی زمین می ‌شود.