پوستر فیلم  لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات

لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات

انیمیشنآمریکایی
.43دقیقه
انیمیشن «لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات» درباره لگویی به نام «ری» است که برای افزایش دانش عمیق تر، دوستان و هم چنین جشن لایف دی را ترک می کند. اما در یک معبد مرموز اتفاقی برای او رخ می دهد که باید وارد یک ماجراجویی تازه شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات

Ken Cunningham
Daniel Cavey
Michael Kramer
Tony Zhou

خلاصه محتوا

انیمیشن «لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات» درباره لگویی به نام «ری» است که برای افزایش دانش عمیق تر، دوستان و هم چنین جشن لایف دی را ترک می کند. اما در یک معبد مرموز اتفاقی برای او رخ می دهد که باید وارد یک ماجراجویی تازه شود.