پوستر فیلم  لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات

لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات

The Lego Star Wars Holiday Special

انیمیشنآمریکایی
.43دقیقه
انیمیشن «لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات» درباره لگویی به نام «ری» است که برای افزایش دانش عمیق تر، دوستان و هم چنین جشن لایف دی را ترک می کند. اما در یک...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات

 انیمیشن لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات
 انیمیشن لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات
 انیمیشن لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات
 انیمیشن لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات
 انیمیشن لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات

عوامل سازنده انیمیشن لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات

Ken Cunningham
Daniel Cavey
Michael Kramer
Tony Zhou

درباره انیمیشن لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات

انیمیشن «لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات» درباره لگویی به نام «ری» است که برای افزایش دانش عمیق تر، دوستان و هم چنین جشن لایف دی را ترک می کند. اما در یک معبد مرموز اتفاقی برای او رخ می دهد که باید وارد یک ماجراجویی تازه شود.