پوستر فیلم  مسافران دره تمشک: سنگ جادویی

مسافران دره تمشک: سنگ جادویی

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و9دقیقه
انیمیشن «مسافران دره تمشک: سنگ جادویی» درباره «پا کوتاه» و دوستان وی است. آن ها در جستجوی سنگ آتش سرد که از آسمان شب سقوط کرده بود، راه افتادند. از آن جا که او تنها کسی است که آن را دیده است، هیچ کس واقعا او را باور نمی کند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن مسافران دره تمشک: سنگ جادویی

Charles Grosvenor
Charles Grosvenor
Len Uhley
Michael Tavera
Danik Thomas

خلاصه محتوا

انیمیشن «مسافران دره تمشک: سنگ جادویی» درباره «پا کوتاه» و دوستان وی است. آن ها در جستجوی سنگ آتش سرد که از آسمان شب سقوط کرده بود، راه افتادند. از آن جا که او تنها کسی است که آن را دیده است، هیچ کس واقعا او را باور نمی کند.