مسافران دره تمشک: سنگ جادوییThe Land Before Time 7: The Stone of Cold Fire

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مسافران دره تمشک: سنگ جادویی

کارگردان: Charles Grosvenor

محصولآمریکا
انیمیشن «مسافران دره تمشک: سنگ جادویی» درباره «پا کوتاه» و دوستان وی است. آن ها در جستجوی سنگ آتش سرد که از آسمان شب سقوط کرده بود، راه افتادند. از آن جا که او تنها کسی ا...
Charles Grosvenor
Len Uhley
Michael Tavera
Danik Thomas
فیلم‌های پیشنهادی