پوستر فیلم  محله چینی ها

محله چینی ها

Chinatown

.2ساعت و3دقیقه
فیلم «محله چینی ها» زنی به «جیک گیتس» کارآگاه خصوصی، مراجعه و ادعا می کند که همسرش «هالیس مارلی» که ریاست منابع آب شهری را بر عهده دارد با دختری جوان ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم محله چینی ها

Roman Polanski
Robert EvansC.O. Erickson
Robert Towne
Jerry Goldsmith
Sam O'Steen

درباره فیلم محله چینی ها

فیلم «محله چینی ها» زنی به «جیک گیتس» کارآگاه خصوصی، مراجعه و ادعا می کند که همسرش «هالیس مارلی» که ریاست منابع آب شهری را بر عهده دارد با دختری جوان رابطه دارد. گیتس، هالیس را زیر نظر می گیرد و از او و آن دختر نوجوان عکس می گیرد، اما بدون آن که خود بخواهد این عکس در روزنامه ها چاپ می شود و پس از مدتی کوتاه هالیس به قتل می رسد.