محیط امن

Safe Place

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  محیط امن

کارگردان: حمید مهاجرانی

محصولایران
مستند «محیط امن» با بررسی نیازهای شرعی افراد در جامعه، به این مسئله می پردازد که حکومت موظف است علاوه بر ابزارهای سلبی، راهکارهای ایجابی نیز ارائه کند تا افراد بتوانند نیازهای شرعی خود را در محیط شخصی بر طرف کنند.

عوامل سازنده مستند محیط امن

علی طالبی طادی