ناموجود

ماحیMohey

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  ماحی

کارگردان: داوود خیام

محصولایران
داستان این فیلم که بر اساس اتفاقات واقعی است، بین سال های ۹۱ تا ۹۲ می‌گذرد که روایتگر شرایط زن فیلم به نام «ماحی» است. شرایطی که بازگو کننده معنای کلمه ماحی است که از آن به معنای محوکننده یا نابودکننده یاد می‌شود.
فیلم‌های پیشنهادی