پوستر فیلم  کارآگاه دی: قاتل تک و تنهای آسمان ها

کارآگاه دی: قاتل تک و تنهای آسمان ها

فیلمچینی
.1ساعت و25دقیقه
فیلم «کارآگاه دی: قاتل تک و تنهای آسمان ها» در مورد دختر جوانی است که هر کسی به او نزدیک می شود بعد از چند وقت می میرد. حالا «کارآگاه دی» وارد عمل شده تا علت این اتفاق شوم را متوجه شود و جلوی آن را بگیرد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم کارآگاه دی: قاتل تک و تنهای آسمان ها

عوامل سازنده فیلم کارآگاه دی: قاتل تک و تنهای آسمان ها

Francis Nam
Bing Yang
Shuang Guo

خلاصه محتوا

فیلم «کارآگاه دی: قاتل تک و تنهای آسمان ها» در مورد دختر جوانی است که هر کسی به او نزدیک می شود بعد از چند وقت می میرد. حالا «کارآگاه دی» وارد عمل شده تا علت این اتفاق شوم را متوجه شود و جلوی آن را بگیرد.