خوک
بستن
پوستر فیلم  خوک

خوک

.1ساعت و31دقیقه
فیلم «خوک» با بازی « نیکلاس کیج» درباره شکارچی است که بعد از گم شدن خوک مورد علاقه اش برای پیدا کردن آن، به زادگاه قبلیش یعنی «پورتلند» باز می گردد. زادگاهی که او خاطرات خوشی را در آن نداشته، اما سرنوشت او را با گذشته خود روبرو می کند تا خوک خود را پیدا کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم خوک

Michael Sarnoski
Brett W. Bachman

خلاصه محتوا

فیلم «خوک» با بازی « نیکلاس کیج» درباره شکارچی است که بعد از گم شدن خوک مورد علاقه اش برای پیدا کردن آن، به زادگاه قبلیش یعنی «پورتلند» باز می گردد. زادگاهی که او خاطرات خوشی را در آن نداشته، اما سرنوشت او را با گذشته خود روبرو می کند تا خوک خود را پیدا کند.