پوستر فیلم  زشت و زیبا

زشت و زیبا

مستندایرانی
.1ساعت
مستند «زشت و زیبا» روایتی تکان دهنده از مهاجرت تعداد زیادی جوان ایرانی است که به جهت یافتن شغل عازم ژاپن شده و با مشکلات زیادی مواجه می شوند. این مستند حالا پس از گذشت سال ها به سراغ این افراد رفته و اوضاع زندگیشان را بررسی می کند.

عوامل سازنده مستند زشت و زیبا

امیر باشتی
مجید عزیزی

خلاصه محتوا

مستند «زشت و زیبا» روایتی تکان دهنده از مهاجرت تعداد زیادی جوان ایرانی است که به جهت یافتن شغل عازم ژاپن شده و با مشکلات زیادی مواجه می شوند. این مستند حالا پس از گذشت سال ها به سراغ این افراد رفته و اوضاع زندگیشان را بررسی می کند.