خانه ماKhaneye Ma

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  خانه ما
سری مستند مسابقه ای «خانه ما» با هدف آموزش بهینه خرج کردن در محیط خانه، مسابقه ای را طراحی کرده است. به این شکل که سه خانواده در رقابتی حدودا یک ماهه به خرج گروه سازنده زندگی می کنند و با چالش هایی روبرو می شوند. شرکت در این مسابقه برای هر خانواده ای که فکر می کند بهترین الگوی مدیریت هزینه ها را دارد آزاد است.
  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم
  • فصل چهارم
  • فصل هفتم
  • فصل هشتم
  • فصل نهم
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی