پوستر فیلم  خانه ما

خانه ما

Our Home

سریالایرانی
.53دقیقه
مستند مسابقه سریالی «خانه ما» یکی از آموزنده ترین برنامه هایی است که با هدف بهینه کردن هزینه های زندگی ساخته شده. اما آنچه این مسابقه را بیش از سایر م...

عوامل سازنده سریال خانه ما

درباره سریال خانه ما

مستند مسابقه سریالی «خانه ما» یکی از آموزنده ترین برنامه هایی است که با هدف بهینه کردن هزینه های زندگی ساخته شده. اما آنچه این مسابقه را بیش از سایر مسابقه ها جذاب کرده، نشان دادن زندگی واقعی خانواده ها جلوی دوربین و جایزه نفیس و خلاقانه آن است. در برنامه خانه ما به تماشای سه خانواده ای می نشینیم، که با ماموریت راه اندازی یک کسب و کار در چالش ها و موقعیت های جالبی قرار میگیرند.