خانه ما

Our Home

دانلود
لیست من
پوستر فیلم خانه ما
مستند سریالی «خانه ما» با هدف آموزش بهینه خرج کردن در محیط خانه، مسابقه ای را طراحی کرده است. به این شکل که سه خانواده در رقابتی حدودا یک ماهه به خرج گروه سازنده زندگی می کنند و با چالش هایی روبرو می شوند.

عوامل سازنده سریال خانه ما

 • فصل اول
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
 • فصل پنجم
 • فصل ششم
 • فصل هفتم
 • فصل هشتم
 • فصل نهم
 • فصل دهم
قسمت‌های بیشتر