سید شجاعSeyed Shoja

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سید شجاع

کارگردان: سید حسن یوسفی

محصولایران
مستند «سید شجاع» روایت زندگی مجاهد افغانستانی به نام «سید شاهزاده» است که از سال 57 اسلحه به دست دارد. این مستند همچنین به حوادث سیاسی و تاریخی افغانستان و ایران نیز می پ...