ناموجود

گاومیش هاGavmish Ha

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  گاومیش ها

کارگردان: اکبر صادقی

محصولایران
خان سرهنگ بازنشسته ای است در دوران رژیم سابق که قصد دارد با گروهی از زیردستانش به نام گاومیش ها یک کازینوی بزرگ در روستا دایر کنند...
فیلم‌های پیشنهادی