رویا پرداز: با الهام از یک داستان واقعی

Dreamer: Inspired by a True Story

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  رویا پرداز: با الهام از یک داستان واقعی

کارگردان: John Gatins

محصولآمریکا
فیلم «رویا پرداز: با الهام از یک داستان واقعی» داستان مردی به نام «بن کرین» است که اعتقاد دارد اگر یک اسب سواری شدیدا آسیب دیده، سزاوار شانس دیگری است. او بخاطر صدمه دیدن اسب در مسابقات اخراج می شود ولی در ازای حقوق اش آن اسب پا شکسته را برمی دارد.

بازیگران فیلم رویا پرداز: با الهام از یک داستان واقعی

عوامل سازنده فیلم رویا پرداز: با الهام از یک داستان واقعی

Brian RobbinsMichael Tollin
John Gatins
John Debney
David Rosenbloom

فیلم‌های پیشنهادی