پوستر فیلم  رویا پرداز: با الهام از یک داستان واقعی

رویا پرداز: با الهام از یک داستان واقعی

Dreamer: Inspired by a True Story

.1ساعت و34دقیقه
فیلم «رویا پرداز: با الهام از یک داستان واقعی» داستان مردی به نام «بن کرین» است که اعتقاد دارد اگر یک اسب سواری شدیدا آسیب دیده، سزاوار شانس دیگری است...

تصاویر و جزییات فیلم رویا پرداز: با الهام از یک داستان واقعی

 فیلم رویا پرداز: با الهام از یک داستان واقعی
 فیلم رویا پرداز: با الهام از یک داستان واقعی
 فیلم رویا پرداز: با الهام از یک داستان واقعی
 فیلم رویا پرداز: با الهام از یک داستان واقعی
 فیلم رویا پرداز: با الهام از یک داستان واقعی

بازیگران فیلم رویا پرداز: با الهام از یک داستان واقعی

عوامل سازنده فیلم رویا پرداز: با الهام از یک داستان واقعی

John Gatins
Brian RobbinsMichael Tollin
John Gatins
John Debney
David Rosenbloom

درباره فیلم رویا پرداز: با الهام از یک داستان واقعی

فیلم «رویا پرداز: با الهام از یک داستان واقعی» داستان مردی به نام «بن کرین» است که اعتقاد دارد اگر یک اسب سواری شدیدا آسیب دیده، سزاوار شانس دیگری است. او بخاطر صدمه دیدن اسب در مسابقات اخراج می شود ولی در ازای حقوق اش آن اسب پا شکسته را برمی دارد.