پوستر فیلم  داوطلبین عزیز

داوطلبین عزیز

مستندایرانی
.41دقیقه
مستند "داوطلبین عزیز" روایت پسری است که در کنکور قبول شده اما رتبه خوبی به دست نیاورده است. او نمی‌خواهد به دانشگاه برود اما خانواده‌اش معتقدند او باید انتخاب رشته کند و به دانشگاه رود. راوی فیلم ضمن گفت وگو با افرادی از اقشار مختلف مردم (دانش آموز، دانشجو، استاد دانشگاه، ورزشگار و ..)، از تجربه شخصی شان در مواجهه با نظام آموزشی می پرسد
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند داوطلبین عزیز

خلاصه محتوا

مستند "داوطلبین عزیز" روایت پسری است که در کنکور قبول شده اما رتبه خوبی به دست نیاورده است. او نمی‌خواهد به دانشگاه برود اما خانواده‌اش معتقدند او باید انتخاب رشته کند و به دانشگاه رود. راوی فیلم ضمن گفت وگو با افرادی از اقشار مختلف مردم (دانش آموز، دانشجو، استاد دانشگاه، ورزشگار و ..)، از تجربه شخصی شان در مواجهه با نظام آموزشی می پرسد