پوستر فیلم  داوطلبین عزیز

داوطلبین عزیز

Davtalabin Aziz

مستندایرانی
.41دقیقه
مستند "داوطلبین عزیز" روایت پسری است که در کنکور قبول شده اما رتبه خوبی به دست نیاورده است. او نمی‌خواهد به دانشگاه برود اما خانواده‌اش معتقدند او بای...

تصاویر و جزییات مستند داوطلبین عزیز

 مستند داوطلبین عزیز
 مستند داوطلبین عزیز
 مستند داوطلبین عزیز
 مستند داوطلبین عزیز
 مستند داوطلبین عزیز

عوامل سازنده مستند داوطلبین عزیز

درباره مستند داوطلبین عزیز

مستند "داوطلبین عزیز" روایت پسری است که در کنکور قبول شده اما رتبه خوبی به دست نیاورده است. او نمی‌خواهد به دانشگاه برود اما خانواده‌اش معتقدند او باید انتخاب رشته کند و به دانشگاه رود. راوی فیلم ضمن گفت وگو با افرادی از اقشار مختلف مردم (دانش آموز، دانشجو، استاد دانشگاه، ورزشگار و ..)، از تجربه شخصی شان در مواجهه با نظام آموزشی می پرسد