روسری آبیThe Blue Veiled

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  روسری آبی

محصولایران
در فیلم روسری آبی «رسول رحمانی» مالک یک مزرعه گوجه فرنگی است و کارخانه‌ ای هم در کنار آن دارد. او که همسرش را از دست داده است، تنها زندگی می‌ کند. «نوبر کردانی» زنی است که سرپرستی خانواده‌ اش را به عهده دارد و ناچار است کار کند. او به همراه چند زن دیگر برای کار در مزرعه انتخاب می‌ شود.
فیلم‌های پیشنهادی