پوستر فیلم  روسری آبی

روسری آبی

The Blue Veiled

فیلمایرانی
.1ساعت و27دقیقه
در فیلم «روسری آبی» «رسول رحمانی» مالک یک مزرعه گوجه فرنگی است و کارخانه‌ ای هم در کنار آن دارد. او که همسرش را از دست داده است، تنها زندگی می‌ کند. «...

عوامل سازنده فیلم روسری آبی

مجید مدرسی
احمد پژمان
عباس گنجوی

درباره فیلم روسری آبی

در فیلم «روسری آبی» «رسول رحمانی» مالک یک مزرعه گوجه فرنگی است و کارخانه‌ ای هم در کنار آن دارد. او که همسرش را از دست داده است، تنها زندگی می‌ کند. «نوبر کردانی» زنی است که سرپرستی خانواده‌ اش را به عهده دارد و ناچار است کار کند. او به همراه چند زن دیگر برای کار در مزرعه انتخاب می‌ شود.