پوستر فیلم  لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک

لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک

انیمیشنآمریکایی
.44دقیقه
انیمیشن «لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک» داستان سه لگو جنگ ستارگان: دین، پو و بی بی 8 است. آن ها باید با ترس های خود روبرو شوند، از ظهور شر و پلیدی ها جلوگیری کنند و از بدی ها فرار و دوری کنند تا به دوستان خود برسند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک

Ken Cunningham
David Shayne
Michael Kramer
Damon Fulford

خلاصه محتوا

انیمیشن «لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک» داستان سه لگو جنگ ستارگان: دین، پو و بی بی 8 است. آن ها باید با ترس های خود روبرو شوند، از ظهور شر و پلیدی ها جلوگیری کنند و از بدی ها فرار و دوری کنند تا به دوستان خود برسند.