پوستر فیلم  لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک

لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک

Lego Star Wars Terrifying Tales

انیمیشنآمریکایی
.44دقیقه
انیمیشن «لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک» داستان سه لگو جنگ ستارگان: دین، پو و بی بی 8 است. آن ها باید با ترس های خود روبرو شوند، از ظهور شر و پلیدی...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک

 انیمیشن لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک
 انیمیشن لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک
 انیمیشن لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک
 انیمیشن لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک
 انیمیشن لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک

عوامل سازنده انیمیشن لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک

Ken Cunningham
David Shayne
Michael Kramer
Damon Fulford

درباره انیمیشن لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک

انیمیشن «لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک» داستان سه لگو جنگ ستارگان: دین، پو و بی بی 8 است. آن ها باید با ترس های خود روبرو شوند، از ظهور شر و پلیدی ها جلوگیری کنند و از بدی ها فرار و دوری کنند تا به دوستان خود برسند.