حمله به اچ3The Attack On H3

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  حمله به اچ3

کارگردان: شهریار بحرانی

محصولایران
فیلم «حمله به اچ3» داستان ستاد نیروهای هوایی عراق که از ابتدای جنگ با برتری هوایی ایران روبرو شده بود و قریب الوقوع بودن شکستن حصار آبادان را پیش بینی کرد، جهت حفاظت از ه...