ناموجود

کودک قهرمانKodak Ghahraman

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  کودک قهرمان

کارگردان: کمال تبریزی

محصولایران
خانواده ای روستایی که در حال ساختن خانه ی نوساز خود هستند با حمله ی دشمن روبرو می شوند. مردم به تدریج مجبور به ترک خانه و زندگی خود می شوند و خانواده ی روستایی نیز خانه ی نوساز خود را ترک می کنند...
فیلم‌های پیشنهادی