طوطی و گنجینه دزدان دریاییThe Real Macaw

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  طوطی و گنجینه دزدان دریایی

کارگردان: Mario Andreacchio

یک طوطی سرد و آبی که سخنگو است با پیرمردی زندگی می کند. وقتی پیرمرد می فهمد که طوطی قبلا با دزدان دریایی بوده و جای گنجی را بلد است، نوه خود را می فرستد تا گنج را پیدا کند.
بازیگران
Richard BeckerRocky Bester
فیلم‌های پیشنهادی