پوستر فیلم  زیر نور ماه

زیر نور ماه

فیلمایرانی
.1ساعت و32دقیقه
فیلم «زیر نور ماه» درباره شخصی به نام «سید حسن» دانشجوی جوان حوزه علمیه است. او که در حال آماده شدن برای پوشیدن لباس روحانیت است در همان لحظه، لوازم او توسط یک پسر کوچک به سرقت می رود. وی برای لوازم خود، راهی منطقه حومه شهر می شود و در آن جا با افرادی ملاقات می کند که هرگز با روحانی ملاقات نکرده اند و از حرفه روحانیت چیزی نمی دانند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم زیر نور ماه

خلاصه محتوا

فیلم «زیر نور ماه» درباره شخصی به نام «سید حسن» دانشجوی جوان حوزه علمیه است. او که در حال آماده شدن برای پوشیدن لباس روحانیت است در همان لحظه، لوازم او توسط یک پسر کوچک به سرقت می رود. وی برای لوازم خود، راهی منطقه حومه شهر می شود و در آن جا با افرادی ملاقات می کند که هرگز با روحانی ملاقات نکرده اند و از حرفه روحانیت چیزی نمی دانند.