پوستر فیلم  میان ستاره ای

میان ستاره ای

.2ساعت و48دقیقه
فیلم «میان ستاره ای» داستان گروهی از دانشمندان فضایی است که به دنبال روشی جدید برای سفر در چاله های فضایی هستند تا با استفاده از سفر میان ستاره ای راهی برای بحران به وجود آمده در کره زمین پیدا کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم میان ستاره ای

Christopher Nolan
Hans Zimmer
Lee Smith

خلاصه محتوا

فیلم «میان ستاره ای» داستان گروهی از دانشمندان فضایی است که به دنبال روشی جدید برای سفر در چاله های فضایی هستند تا با استفاده از سفر میان ستاره ای راهی برای بحران به وجود آمده در کره زمین پیدا کنند.