پوستر فیلم  زاگ و پزشکان پرنده

زاگ و پزشکان پرنده

Zog and the Flying Doctors

انیمیشنانگلیسی
.23دقیقه
انیمیشن «زاگ و پزشکان پرنده» داستان اژدهایی به نام «زوگ» است که به همراه شاهزاده خانم «مروارید» و شوالیه «گدابوت» به مراقبت از موجوداتی از جمله یک پری...

تصاویر و جزییات انیمیشن زاگ و پزشکان پرنده

 انیمیشن زاگ و پزشکان پرنده
 انیمیشن زاگ و پزشکان پرنده
 انیمیشن زاگ و پزشکان پرنده
 انیمیشن زاگ و پزشکان پرنده
 انیمیشن زاگ و پزشکان پرنده

عوامل سازنده انیمیشن زاگ و پزشکان پرنده

Sean Mullin
Martin PopeMichael Rose
Max LangSuzanne Lang
René Aubry
Robin Sales

درباره انیمیشن زاگ و پزشکان پرنده

انیمیشن «زاگ و پزشکان پرنده» داستان اژدهایی به نام «زوگ» است که به همراه شاهزاده خانم «مروارید» و شوالیه «گدابوت» به مراقبت از موجوداتی از جمله یک پری دریایی، یک تک شاخ و یک شیر می پردازند. اما مسیر غیرمتعارف شغلی پرنسس «مروارید» چندان برای عمویش، شاه خوشایند نیست. او فکر می کند شاهزاده خانم ها باید در برج های خود بمانند.