پوستر فیلم  محاکمه

محاکمه

مستندایرانی
.42دقیقه
مستند «محاکمه» درباره «دکتر مصدق» و کودتای 28 مرداد است. پس از گذشت دو ماه و نیم، دادگاه نظامی دکتر مصدق شروع می ‌شود. مسئولینی که زمانی همگی زیر دست او بودند حالا می‌ خواهند او را «محاکمه» کنند.

عوامل سازنده مستند محاکمه

حسام اسلامی
رضا سورانی

خلاصه محتوا

مستند «محاکمه» درباره «دکتر مصدق» و کودتای 28 مرداد است. پس از گذشت دو ماه و نیم، دادگاه نظامی دکتر مصدق شروع می ‌شود. مسئولینی که زمانی همگی زیر دست او بودند حالا می‌ خواهند او را «محاکمه» کنند.