پوستر فیلم  محاکمه

محاکمه

Mohakemeh

مستندایرانی
.42دقیقه
مستند «محاکمه» درباره «دکتر مصدق» و کودتای 28 مرداد است. پس از گذشت دو ماه و نیم، دادگاه نظامی دکتر مصدق شروع می ‌شود. مسئولینی که زمانی همگی زیر دست ...

عوامل سازنده مستند محاکمه

حسام اسلامی
رضا سورانی

درباره مستند محاکمه

مستند «محاکمه» درباره «دکتر مصدق» و کودتای 28 مرداد است. پس از گذشت دو ماه و نیم، دادگاه نظامی دکتر مصدق شروع می ‌شود. مسئولینی که زمانی همگی زیر دست او بودند حالا می‌ خواهند او را «محاکمه» کنند.