پوستر فیلم  آلارم

آلارم

Alarm

انیمیشنکره جنوبی
.8دقیقه
انیمیشن کوتاه «آلارم» درباره پسری است که برای راحت شدن از صدای زنگ هر کاری می کند.

عوامل سازنده انیمیشن آلارم

Moo-Hyun Jang
Moo-Hyun Jang

درباره انیمیشن آلارم

انیمیشن کوتاه «آلارم» درباره پسری است که برای راحت شدن از صدای زنگ هر کاری می کند.