پوستر فیلم  قافیه های شورشی

قافیه های شورشی

سریالانگلیسی
.27دقیقه
انیمیشن سریالی «قافیه ‌های شورشی» بر اساس کتابی با همین نام، نوشته «رونالد دال» ساخته شده و پنج داستان از این کتاب شعر را روایت می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال قافیه های شورشی

Jan LachauerJakob Schuh
Michael RoseMartin Pope
Ben LocketPete Grogan
Benjamin Quabeck

خلاصه محتوا

انیمیشن سریالی «قافیه ‌های شورشی» بر اساس کتابی با همین نام، نوشته «رونالد دال» ساخته شده و پنج داستان از این کتاب شعر را روایت می کند.