پوستر فیلم  قافیه های شورشی

قافیه های شورشی

Revolting Rhymes

سریالانگلیسی
.27دقیقه
انیمیشن سریالی «قافیه ‌های شورشی» بر اساس کتابی با همین نام، نوشته «رونالد دال» ساخته شده و پنج داستان از این کتاب شعر را روایت می کند.
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال قافیه های شورشی

 سریال قافیه های شورشی
 سریال قافیه های شورشی
 سریال قافیه های شورشی
 سریال قافیه های شورشی
 سریال قافیه های شورشی

عوامل سازنده سریال قافیه های شورشی

Jan LachauerJakob Schuh
Michael RoseMartin Pope
Ben LocketPete Grogan
Benjamin Quabeck

درباره سریال قافیه های شورشی

انیمیشن سریالی «قافیه ‌های شورشی» بر اساس کتابی با همین نام، نوشته «رونالد دال» ساخته شده و پنج داستان از این کتاب شعر را روایت می کند.