شکاف
بستن

شکافThe Gap

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شکاف
پیش نمایش

محصولایران
فیلم «شکاف» درباره زوج جوانی به نام «سارا» و «پیمان» است. این زوج جوان با مراقبت از فرزند دوستانشان «فرهاد» و «نسیم» که اخیراً طلاق گرفته اند آن ها را کمک می کنند. در این حین فرزند آن ها «ایلیا» دچار حادثه ای ناگوار شده و دوستی آن ها را در معرض خطر قرار می گیرد.