پوستر فیلم  شزم

شزم

.2ساعت و8دقیقه
فیلم «شزم» ماجرای «بتسون» پسری 14 ساله است که بعد از پیدا کردن جادویی هزار ساله می تواند تنها با گفتن یک کلمه، به طور جادویی به ابر قهرمانی بالغ به نام «شزم» تبدیل شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم شزم

David F. Sandberg
Peter Safran
Benjamin Wallfisch
Michel Aller

خلاصه محتوا

فیلم «شزم» ماجرای «بتسون» پسری 14 ساله است که بعد از پیدا کردن جادویی هزار ساله می تواند تنها با گفتن یک کلمه، به طور جادویی به ابر قهرمانی بالغ به نام «شزم» تبدیل شود.