پوستر فیلم  شزم

شزم

Shazam

.2ساعت و8دقیقه
فیلم «شزم» ماجرای «بتسون» پسری 14 ساله است که بعد از پیدا کردن جادویی هزار ساله می تواند تنها با گفتن یک کلمه، به طور جادویی به ابر قهرمانی بالغ به نا...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم شزم

 فیلم شزم
 فیلم شزم
 فیلم شزم
 فیلم شزم
 فیلم شزم

عوامل سازنده فیلم شزم

David F. Sandberg
Peter Safran
Benjamin Wallfisch
Michel Aller

درباره فیلم شزم

فیلم «شزم» ماجرای «بتسون» پسری 14 ساله است که بعد از پیدا کردن جادویی هزار ساله می تواند تنها با گفتن یک کلمه، به طور جادویی به ابر قهرمانی بالغ به نام «شزم» تبدیل شود.