پوستر فیلم  خورشید مصر

خورشید مصر

انیمیشنایرانی
.1ساعت و19دقیقه
انیمیشن «خورشید مصر» داستان زندگی حضرت یوسف (ع) از کودکی و اتفاقاتی که برایشان پیش می آید تا دیدار حضرت یعقوب (ع) در مصر است.

عوامل سازنده انیمیشن خورشید مصر

خلاصه محتوا

انیمیشن «خورشید مصر» داستان زندگی حضرت یوسف (ع) از کودکی و اتفاقاتی که برایشان پیش می آید تا دیدار حضرت یعقوب (ع) در مصر است.