سپیده دم
بستن
پوستر فیلم  سپیده دم

سپیده دم

The Dawn

.1ساعت و26دقیقه
فیلم «سپیده دم» در زمان جنگ جهانی اول رخ می دهد. یک زن جوان که بعد از قتل خانواده اش به دست پدرش به یک صومعه می رود. با این حال، شیاطینی که پدرش را ب...

تصاویر و جزییات فیلم سپیده دم

عوامل سازنده فیلم سپیده دم

Brandon Slagle
John W. BosherChris Charles
Elliot Diviney

درباره فیلم سپیده دم

فیلم «سپیده دم» در زمان جنگ جهانی اول رخ می دهد. یک زن جوان که بعد از قتل خانواده اش به دست پدرش به یک صومعه می رود. با این حال، شیاطینی که پدرش را به فریب داده بودند به دنبال او هستند، کابوس های گذشته این فرد در حال زنده شدن است.