پوستر فیلم  زیر آب

زیر آب

.1ساعت و33دقیقه
فیلم «زیر آب» داستان گروهی از محققان اقیانوس‌ شناسی است که برای یک شرکت حفاری در اعماق دریا کار می ‌کنند بعد از زلزله ‌‌‌ای ویرانگر در اعماق دریا اقامتگاه دریایی آن ها نابود می شود و باید برای زنده ماندن از اعماق به سطح آب بیایند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم زیر آب

William Eubank
Peter CherninTonia Davis

خلاصه محتوا

فیلم «زیر آب» داستان گروهی از محققان اقیانوس‌ شناسی است که برای یک شرکت حفاری در اعماق دریا کار می ‌کنند بعد از زلزله ‌‌‌ای ویرانگر در اعماق دریا اقامتگاه دریایی آن ها نابود می شود و باید برای زنده ماندن از اعماق به سطح آب بیایند.