پوستر فیلم  آنتبلوم

آنتبلوم

Antebellum

.1ساعت و37دقیقه
فیلم «آنتبلوم» داستان نویسنده موفق به نام «ورونیکا هنلی» است که خود را در واقعیتی هولناک اسیر می بیند. اکنون او باید قبل از آن که دیر شود، رمز و راز پ...

تصاویر و جزییات فیلم آنتبلوم

 فیلم آنتبلوم
 فیلم آنتبلوم
 فیلم آنتبلوم
 فیلم آنتبلوم
 فیلم آنتبلوم

عوامل سازنده فیلم آنتبلوم

درباره فیلم آنتبلوم

فیلم «آنتبلوم» داستان نویسنده موفق به نام «ورونیکا هنلی» است که خود را در واقعیتی هولناک اسیر می بیند. اکنون او باید قبل از آن که دیر شود، رمز و راز پیچیده این اتفاق ترسناک را کشف کرده و پرده از این راز شوکه کننده بردارد.