پوستر فیلم  پدرها

پدرها

Dads

.56دقیقه
مستند «پدرها» روایتی است از زبان افراد شناخته شده، که تجربه پدر شدن را داشته و از این حس ناب سخن می گویند. این مستند می کوشد تا روابط میان پدران و فرز...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات مستند پدرها

 مستند پدرها
 مستند پدرها
 مستند پدرها
 مستند پدرها
 مستند پدرها

عوامل سازنده مستند پدرها

Bryce Dallas Howard
Sami Jano
Andrew Morreale

درباره مستند پدرها

مستند «پدرها» روایتی است از زبان افراد شناخته شده، که تجربه پدر شدن را داشته و از این حس ناب سخن می گویند. این مستند می کوشد تا روابط میان پدران و فرزندان امروزی را با زبان طنز مورد بررسی قرار دهد.