پوستر فیلم  راکی

راکی

.1ساعت و49دقیقه
فیلم « راکی» داستان مشت زنی گمنام به‌ نام «راکی بالبوا» است. او از راه شرکت در مسابقه ‌های بوکس غیر قانونی و جمع‌ آوری طلب‌ های یک نزول خوار زندگی فقیرانه‌ ای را می‌ گذراند و قصد دارد با خواهر دوستش، «ایدریان» ازدواج کند. قهرمان بوکس سنگین ‌وزن جهان «آپولو»، برای تبلیغ و رسیدن به محبوبیت بیشتر، تصمیم می ‌گیرد تا مسابقه‌ ای نمایشی با یک مشت زن گمنام برگزار کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم راکی

John G. Avildsen
Irwin WinklerRobert Chartoff
Sylvester Stallone
Bill Conti

خلاصه محتوا

فیلم « راکی» داستان مشت زنی گمنام به‌ نام «راکی بالبوا» است. او از راه شرکت در مسابقه ‌های بوکس غیر قانونی و جمع‌ آوری طلب‌ های یک نزول خوار زندگی فقیرانه‌ ای را می‌ گذراند و قصد دارد با خواهر دوستش، «ایدریان» ازدواج کند. قهرمان بوکس سنگین ‌وزن جهان «آپولو»، برای تبلیغ و رسیدن به محبوبیت بیشتر، تصمیم می ‌گیرد تا مسابقه‌ ای نمایشی با یک مشت زن گمنام برگزار کند.