پوستر فیلم  وانتافه

وانتافه

فیلمایرانی
.1ساعت و24دقیقه
فیلم «وانتافه» داستان زوج جوان و اطرافیان آن ها است که بخاطر یک سکه طلا به دردسر می افتند.

عوامل سازنده فیلم وانتافه

محمدحسین امانی
محمد جواد موحد
مهدی طاهری
علی گورانی

خلاصه محتوا

فیلم «وانتافه» داستان زوج جوان و اطرافیان آن ها است که بخاطر یک سکه طلا به دردسر می افتند.