پوستر فیلم  پیتون 2

پیتون 2

Pythons 2

.1ساعت و21دقیقه
فیلم «پیتون 2» ماجرای مانور نظامی مشترکی بین آمریکا و روس ها برای آزمایش تجهیزات نظامی پیشرفته در حال برنامه ریزی است و یکی از این تجهیزات مارهای پیتو...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم پیتون 2

Lee Alan McConnell
Jeff Rank
Richard McHugh
David Flores

درباره فیلم پیتون 2

فیلم «پیتون 2» ماجرای مانور نظامی مشترکی بین آمریکا و روس ها برای آزمایش تجهیزات نظامی پیشرفته در حال برنامه ریزی است و یکی از این تجهیزات مارهای پیتون است. برای این منظور یک گروه ۱۲ نفری از تیپ ویژه نیرو های مخصوص ستاد کل ارتش آمریکا انتخاب می شوند. ولی در آغاز عملیات، روس ها اقدام به مقابله با نیروهای آمریکایی می کنند.