پوستر فیلم  پرومتئوس

پرومتئوس

Prometheus

.1ساعت و55دقیقه
فیلم «پرومتئوس» در اواخر قرن بیست و یکم اتفاق می افتد. یک خدمه سفینه ای بنام «پرومتئوس» به دنبال ریشه انسانیت می گردد. خدمه به جهانی دور می رسد و در آ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم پرومتئوس

 فیلم پرومتئوس
 فیلم پرومتئوس
 فیلم پرومتئوس
 فیلم پرومتئوس
 فیلم پرومتئوس

عوامل سازنده فیلم پرومتئوس

Ridley Scott
marc streitenfeld
Pietro Scalia

درباره فیلم پرومتئوس

فیلم «پرومتئوس» در اواخر قرن بیست و یکم اتفاق می افتد. یک خدمه سفینه ای بنام «پرومتئوس» به دنبال ریشه انسانیت می گردد. خدمه به جهانی دور می رسد و در آن جا خطری کشف می کند که می تواند موجب انقراض نسل انسان ها شود.