پوستر فیلم  پرومتئوس

پرومتئوس

.1ساعت و55دقیقه
فیلم «پرومتئوس» در اواخر قرن بیست و یکم اتفاق می افتد. یک خدمه سفینه ای بنام «پرومتئوس» به دنبال ریشه انسانیت می گردد. خدمه به جهانی دور می رسد و در آن جا خطری کشف می کند که می تواند موجب انقراض نسل انسان ها شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم پرومتئوس

Ridley Scott
marc streitenfeld
Pietro Scalia

خلاصه محتوا

فیلم «پرومتئوس» در اواخر قرن بیست و یکم اتفاق می افتد. یک خدمه سفینه ای بنام «پرومتئوس» به دنبال ریشه انسانیت می گردد. خدمه به جهانی دور می رسد و در آن جا خطری کشف می کند که می تواند موجب انقراض نسل انسان ها شود.