پوستر فیلم  بیا پلیس باشیم

بیا پلیس باشیم

.1ساعت و13دقیقه
فیلم «بیا پلیس باشیم» داستان دو دوست است که برای رفتن به مهمانی لباس افسران پلیس را می‌ پوشند و در محله خود با این لباس ها محبوب می ‌شوند. اما ماجراهایی برایشان پیش می آید که مجبور می شوند نشان های تقلبی شان را رو کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم بیا پلیس باشیم

خلاصه محتوا

فیلم «بیا پلیس باشیم» داستان دو دوست است که برای رفتن به مهمانی لباس افسران پلیس را می‌ پوشند و در محله خود با این لباس ها محبوب می ‌شوند. اما ماجراهایی برایشان پیش می آید که مجبور می شوند نشان های تقلبی شان را رو کنند.