ارتفاع پستLow Heights

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ارتفاع پست

محصولایران
فیلم «ارتفاع پست» درباره شخصی به نام «قاسم» است که از شدت فشار مالی و فقر تصمیم می گیرد که یک هواپیما به مقصد بندر عباس را در مسیر پروازی گروگان گرفته و به دبی پناهنده ش...