پوستر فیلم  ارتفاع پست

ارتفاع پست

Low Heights

فیلمایرانی
.1ساعت و49دقیقه
فیلم «ارتفاع پست» درباره شخصی به نام «قاسم» است که از شدت فشار مالی و فقر تصمیم می گیرد که یک هواپیما به مقصد بندر عباس را در مسیر پروازی گروگان گرفت...

عوامل سازنده فیلم ارتفاع پست

درباره فیلم ارتفاع پست

فیلم «ارتفاع پست» درباره شخصی به نام «قاسم» است که از شدت فشار مالی و فقر تصمیم می گیرد که یک هواپیما به مقصد بندر عباس را در مسیر پروازی گروگان گرفته و به دبی پناهنده شود اما در این زمان اتفاقاتی برای وی و خانواده اش که با وی همراه شده اند می افتد.