به بهانه پدر
بستن

به بهانه پدر

Be Bahane Pedar

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  به بهانه پدر
پیش نمایش

محصولایران
مستند «به بهانه پدر» داستان فرزند شهیدی را روایت می کند که قصد برگزاری مراسم اعتکاف در روستای «قودجان» را دارد اما به دلیل آن که فصل کار در مزرعه است و از طرفی اکثر مردم روستا با اعتکاف و اعمال آن آشنایی کافی ندارند، در برگزاری مراسم با مشکل مواجه می شود.

عوامل سازنده مستند به بهانه پدر

مهدی مطهر