پوستر فیلم  سرزمین زامبی‌ ها: شلیک نهایی

سرزمین زامبی‌ ها: شلیک نهایی

Zombieland: Double Tap

.1ساعت و27دقیقه
فیلم «سرزمین زامبی‌ ها: شلیک نهایی» داستان بخش عمده ای از جمعیت سیاره زمین است که بر اثر شیوع یک ویروس جهش یافته به مردگان متحرک تبدیل شده اند. چهار ن...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم سرزمین زامبی‌ ها: شلیک نهایی

 فیلم سرزمین زامبی‌ ها: شلیک نهایی
 فیلم سرزمین زامبی‌ ها: شلیک نهایی
 فیلم سرزمین زامبی‌ ها: شلیک نهایی
 فیلم سرزمین زامبی‌ ها: شلیک نهایی
 فیلم سرزمین زامبی‌ ها: شلیک نهایی

بازیگران فیلم سرزمین زامبی‌ ها: شلیک نهایی

عوامل سازنده فیلم سرزمین زامبی‌ ها: شلیک نهایی

Ruben Fleischer
Gavin Polone
David Sardy

درباره فیلم سرزمین زامبی‌ ها: شلیک نهایی

فیلم «سرزمین زامبی‌ ها: شلیک نهایی» داستان بخش عمده ای از جمعیت سیاره زمین است که بر اثر شیوع یک ویروس جهش یافته به مردگان متحرک تبدیل شده اند. چهار نجات یافته به نام های «کلمبوس» «تالاهاسی» «ویچیتا» و «لیتل راک» که در قسمت اول با زامبی ها مبارزه می کردند حالا با کاهش قابل توجه تعداد زامبی ها دچار بی حوصلگی شده اند.