من ربات هستم

I Robot

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  من ربات هستم

کارگردان: Alex Proyas

فیلم «من ربات هستم» مربوط به سال 2035 است. ربات ها در همه جا به عنوان کارگر یا پیشخدمت به کار گرفته می شوند. در حالی که به سه قانون رباتی پای بند هستند که ظاهرا باعث می شود به آدم ها صدمه نزنند.

عوامل سازنده فیلم من ربات هستم

Michael Lee Baron
Marco Beltrami
William Hoy