پوستر فیلم  من ربات هستم

من ربات هستم

I Robot

فیلمآلمانی
.1ساعت و36دقیقه
فیلم «من ربات هستم» مربوط به سال 2035 است. ربات ها در همه جا به عنوان کارگر یا پیشخدمت به کار گرفته می شوند. در حالی که به سه قانون رباتی پای بند هستن...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم من ربات هستم

 فیلم من ربات هستم
 فیلم من ربات هستم
 فیلم من ربات هستم
 فیلم من ربات هستم
 فیلم من ربات هستم

عوامل سازنده فیلم من ربات هستم

Alex Proyas
Michael Lee Baron
Marco Beltrami
William Hoy

درباره فیلم من ربات هستم

فیلم «من ربات هستم» مربوط به سال 2035 است. ربات ها در همه جا به عنوان کارگر یا پیشخدمت به کار گرفته می شوند. در حالی که به سه قانون رباتی پای بند هستند که ظاهرا باعث می شود به آدم ها صدمه نزنند.