پوستر فیلم  شب در موزه

شب در موزه

.1ساعت و34دقیقه
فیلم «شب در موزه» داستان مردی به نام «لری دیلی» است که به عنوان نگهبان شب در موزه تاریخ طبیعی استخدام می گردد. اما در اولین شب نگهبانی متوجه می شود که این موزه یک موزه معمولی نیست زیرا شب که فرا می رسد تمام مجسمه های موزه زنده می شوند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم شب در موزه

Shawn Levy
Alan Silvestri
Don Zimmerman

خلاصه محتوا

فیلم «شب در موزه» داستان مردی به نام «لری دیلی» است که به عنوان نگهبان شب در موزه تاریخ طبیعی استخدام می گردد. اما در اولین شب نگهبانی متوجه می شود که این موزه یک موزه معمولی نیست زیرا شب که فرا می رسد تمام مجسمه های موزه زنده می شوند.