هیچ و پول
بستن

هیچ و پولNothing and Money

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  هیچ و پول
پیش نمایش

کارگردان: محمد مهدی خرمی

محصولایران
مستند «هیچ و پول» به سراغ مدارس غیردولتی رفته تا تفاوت های فاحش بین این مدارس و مدارس دولتی را مورد بررسی قرار دهد و هدف از پایه گذاری این مدارس را به تصویر بکشد.